Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

W Banku obowiązują "Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" określone w Uchwale 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku, w ramach przyjętej " Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Garwolinie ".
"Polityka ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Garwolinie" stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.
Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Regulamin_organizacyjny_jednolity_01112023.pdf)Regulamin_organizacyjny_jednolity_01112023.pdfRegulamin organizacyjny Banku Spółdzielczego w Garwolinie720 kB2024-01-31 14:06
Pobierz plik (sprawozdanie_lad_kororacyjny_2021.pdf)sprawozdanie_lad_kororacyjny_2021.pdfSprawozdanie dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Garwolinie 126 kB2022-12-21 20:09
Pobierz plik (polityka_ladu_korp_2019.pdf)polityka_ladu_korp_2019.pdfPolityka Ładu Koroporacyjnego Banku Spółdzielczego w Garwolinie331 kB2022-12-21 20:08
Pobierz plik (statut_bsgarwolin_t_jedn_2018.pdf)statut_bsgarwolin_t_jedn_2018.pdfStatut Banku Spółdzielczego w Garwolinie298 kB2022-12-21 20:08
Pobierz plik (oswiadczenie_zlk_2019.pdf)oświadczenieOświadczenie Banku Spółdzielczego w Garwolinie o stosowaniu "Zasad Ładu Koropracyjnego"117 kB2022-12-09 14:09

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 06.2024 r.

Stawka WIBOR 1M:

  • 5,85% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego 
  • 5,86% - średnia arytmetyczna z  miesiąca poprzedniego 

Stawka WIBOR 3M:

  • 5,87% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
  • 5,86% - średnia arytmetyczna z  miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
  • 5,86% - dla kredytów z dopłatami ARiMR

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

  • Referencyjna - 5,75%
  • Lombardowa - 6,25%
  • Depozytowa - 5,25%
  • Redyskonto weksli - 5,85%

Kursy walut

Średni kurs NBP

1 EUR 4.3355
1 USD 4.0119
1 CHF 4.4804
1 GBP 5.1350

Więcej