Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

W Banku obowiązują "Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" określone w Uchwale 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku, w ramach przyjętej " Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Garwolinie ".
"Polityka ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Garwolinie" stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.
Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny30122022.pdf)Regulamin organizacyjny30122022.pdfRegulamin organizacyjny Banku Spółdzielczego w Garwolinie541 kB2023-03-21 12:53
Pobierz plik (sprawozdanie_lad_kororacyjny_2021.pdf)sprawozdanie_lad_kororacyjny_2021.pdfSprawozdanie dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Garwolinie 126 kB2022-12-21 20:09
Pobierz plik (polityka_ladu_korp_2019.pdf)polityka_ladu_korp_2019.pdfPolityka Ładu Koroporacyjnego Banku Spółdzielczego w Garwolinie331 kB2022-12-21 20:08
Pobierz plik (statut_bsgarwolin_t_jedn_2018.pdf)statut_bsgarwolin_t_jedn_2018.pdfStatut Banku Spółdzielczego w Garwolinie298 kB2022-12-21 20:08
Pobierz plik (oswiadczenie_zlk_2019.pdf)oświadczenieOświadczenie Banku Spółdzielczego w Garwolinie o stosowaniu "Zasad Ładu Koropracyjnego"117 kB2022-12-09 14:09

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 10.2023 r.

  • WIBOR 1M - 6,27%
  • WIBOR 3M - 5,99%

Stawka WIBOR 3M:

  • 6,65% - dla kredytów z dopłatami ARiMR
  • 6,50% - dla kredytów "Rodzina na swoim"

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

  • Referencyjna - 5,75%
  • Lombardowa - 6,25%
  • Depozytowa - 5,25%
  • Redyskonto weksli - 5,85%

Kursy walut

Średni kurs NBP

1 EUR 4.3492
1 USD 3.9810
1 CHF 4.5510
1 GBP 5.0350

Więcej