Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

generali sp
Ubezpieczenia w ramach umowy o współpracy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

Bank Spółdzielczy w Garwolinie posiada w swojej ofercie produkty Generali Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Możecie Państwo w naszych placówkach nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat z tytułu pośrednictwa, wykupić ubezpieczenie .Pozwoli to Państwu zaoszczędzić cenny czas, a nasi pracownicy służą pomocą przy wyborze najlepszego wariantu ubezpieczenia.

OFERUJEMY:

 • Ubezpieczenia komunikacyjne m.in.: OC, AC, Auto Assistance , ochrona szyb ,NNW .

 • Ubezpieczenia dla sektora rolnego m.in.: ubezpieczenie :upraw, maszynn rolniczych i pozostałych pojazdów ,budynków i OC , zwierząt ,instalacji odnawialnych źródeł energii, przedsiębiorstw sektora rolnego .

 • Ubezpieczenia majatku firmy m.in.: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego , odpowiedzialności cywilnej , utraty dochodu .

 • Ubezpieczenia domu i mieszkania m.in.: ubezpieczenie obejmuje ochroną nie tylko domu lub mieszkania, ale również dom letniskowy, dom w budowie, piwnicę, garaże, a także elementy wyposażenia, Assistance w domu (pomoc ślusarza, zwrot kosztów deratyzacji) ,ochronę mienia od rabunku poza miejscem ubezpieczenia ,

 • Ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych m.in.: koszty leczenia i pomocy w podróży ,koszty leczenia ambulatoryjnego , koszty leczenia szpitalnego , koszty leczenia dentystycznego ,koszty poszukiwania i ratownictwa oraz dodatkowo ryzyka, takie jak: następstwa nieszczęśliwych wypadków , odpowiedzialność cywilna, bagaż podróżny .

 • Ubezpieczenie ochrony prawnej m.in.: koszt telefonicznej porady prawnej,koszt wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe wraz z należnościami dla świadków i biegłych, koszty procesu poniesione przez stronę przeciwną, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty postępowania administracyjnego, koszty podróży do sądów zagranicznych.

 • Ubezpieczenie NNW indywidualne i grupowe m.in.:

  indywidualne obejmuje w zakresie podstawowym: śmierć w następstwie wypadku , śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego ,trwały uszczerbek na zdrowiu , pakiet Assistance dla seniorów .Polisę można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym m.in.: śmierć rodzica lub opiekuna prawnego , zapadniecie w śpiączkę , śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu , pobyt w szpitalu , operacje chirurgiczne , koszty leczenia i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych , pakiet Żak , koszty prywatnych wizyt lekarskich, rehabilitacji i badań , poważne zachorowanie , czasową niezdolność do pracy , pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia .Można rozszerzyć ochronę o zdarzenia powstałe podczas wyczynowego uprawiania sportów.

  grupowe obejmują m.in. : w zakresie podstawowm: śmierć w następstwie wypadku , trwały uszczerbek na zdrowiu .Polisę można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym m.in.: śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu ,śmierć dziecka lub współmałżonka ,pobyt w szpitalu, operacje chirurgiczne,koszty leczenia i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych związanych, pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia , czasowa niezdolność do pracy .

  Zapraszamy do naszych placówek!

  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą .

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 04.2024 r.

Stawka WIBOR 1M:

 • 5,85% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego 
 • 5,85% - średnia arytmetyczna z  miesiąca poprzedniego 

Stawka WIBOR 3M:

 • 5,87% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,86% - średnia arytmetyczna z  miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,86% - dla kredytów z dopłatami ARiMR

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

 • Referencyjna - 5,75%
 • Lombardowa - 6,25%
 • Depozytowa - 5,25%
 • Redyskonto weksli - 5,85%

Kursy walut

Średni kurs NBP

1 EUR 4.2617
1 USD 3.9195
1 CHF 4.3445
1 GBP 4.9679

Więcej