Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

ZARZĄD

 • Krzysztof Mirończuk - Prezes Zarządu
 • Damian Kaczorowski - Członek Zarządu
 • Ryszard Samson - Członek Zarządu

RADA NADZORCZA

 • Ryszard Głaszczka - Przewodniczący Rady
 • Stanisław Koc- Zastępca Przewodniczącego
 • Stanisław Barbarczyk - Sekretarz
 • Marian Dobrzyński - Członek
 • Andrzej Lasocki - Członek
 • Jan Piekarski - Członek
 • Elżbieta Sitek - Członek
 • Witold Sitek - Członek
 • Stułka Joanna - Członek
 • Tomasz Trzpil - Członek

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 04.2024 r.

Stawka WIBOR 1M:

 • 5,85% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego 
 • 5,85% - średnia arytmetyczna z  miesiąca poprzedniego 

Stawka WIBOR 3M:

 • 5,87% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,86% - średnia arytmetyczna z  miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,86% - dla kredytów z dopłatami ARiMR

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

 • Referencyjna - 5,75%
 • Lombardowa - 6,25%
 • Depozytowa - 5,25%
 • Redyskonto weksli - 5,85%

Kursy walut

Średni kurs NBP

1 EUR 4.2649
1 USD 3.9707
1 CHF 4.3451
1 GBP 4.9835

Więcej