Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

Nazwa : Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Adres : 08-400 Garwolin , ul. Kościuszki 24

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Banku oraz numer pod którym Bank wpisany jest do rejestru przedsiębiorców:

Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku ,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000088240

Numer NIP : 826-00-05-889

Numer REGON : 000508112

Kod SWIFT: POLUPLPR

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 10.2023 r.

  • WIBOR 1M - 6,27%
  • WIBOR 3M - 5,99%

Stawka WIBOR 3M:

  • 6,65% - dla kredytów z dopłatami ARiMR
  • 6,50% - dla kredytów "Rodzina na swoim"

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

  • Referencyjna - 5,75%
  • Lombardowa - 6,25%
  • Depozytowa - 5,25%
  • Redyskonto weksli - 5,85%

Kursy walut

Średni kurs NBP

1 EUR 4.3492
1 USD 3.9810
1 CHF 4.5510
1 GBP 5.0350

Więcej