Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

Nazwa : Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Adres : 08-400 Garwolin , ul. Kościuszki 24

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Banku oraz numer pod którym Bank wpisany jest do rejestru przedsiębiorców:

Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku ,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000088240

Numer NIP : 826-00-05-889

Numer REGON : 000508112

Kod SWIFT: POLUPLPR

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 04.2024 r.

Stawka WIBOR 1M:

  • 5,85% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego 
  • 5,85% - średnia arytmetyczna z  miesiąca poprzedniego 

Stawka WIBOR 3M:

  • 5,87% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
  • 5,86% - średnia arytmetyczna z  miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
  • 5,86% - dla kredytów z dopłatami ARiMR

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

  • Referencyjna - 5,75%
  • Lombardowa - 6,25%
  • Depozytowa - 5,25%
  • Redyskonto weksli - 5,85%

Kursy walut

Średni kurs NBP

1 EUR 4.2649
1 USD 3.9707
1 CHF 4.3451
1 GBP 4.9835

Więcej