Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

W związku z wprowadzeniem zapisów Rekomendacji Z 13.6 Rada Nadzorcza i Zarząd Banku zapewnia publiczne ujawnianie odpowiednich informacji dotyczących przyjętej w Banku polityki zarządzania konfliktami interesów. Ujawnienie to obejmuje informacje na temat sposobu zarządzania przez Bank istotnymi konfliktami interesów oraz konfliktami, które mogłyby powstać z powodu przynależności banku do grupy lub transakcji zawieranych przez bank z innymi podmiotami w grupie.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (polityka_zarzadz_konflikt_interesu_12_2021.pdf)polityka_zarzadz_konflikt_interesu_12_2021.pdfPolityka zarządzania konfliktem interesu w Banku Spółdzielczym w Garwolinie241 kB2022-12-21 20:08

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 10.2023 r.

  • WIBOR 1M - 6,27%
  • WIBOR 3M - 5,99%

Stawka WIBOR 3M:

  • 6,65% - dla kredytów z dopłatami ARiMR
  • 6,50% - dla kredytów "Rodzina na swoim"

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

  • Referencyjna - 5,75%
  • Lombardowa - 6,25%
  • Depozytowa - 5,25%
  • Redyskonto weksli - 5,85%

Kursy walut

Średni kurs NBP

1 EUR 4.3492
1 USD 3.9810
1 CHF 4.5510
1 GBP 5.0350

Więcej