Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

W związku z wprowadzeniem zapisów Rekomendacji Z 13.6 Rada Nadzorcza i Zarząd Banku zapewnia publiczne ujawnianie odpowiednich informacji dotyczących przyjętej w Banku polityki zarządzania konfliktami interesów. Ujawnienie to obejmuje informacje na temat sposobu zarządzania przez Bank istotnymi konfliktami interesów oraz konfliktami, które mogłyby powstać z powodu przynależności banku do grupy lub transakcji zawieranych przez bank z innymi podmiotami w grupie.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (polityka_zarzadz_konflikt_interesu_12_2021.pdf)polityka_zarzadz_konflikt_interesu_12_2021.pdfPolityka zarządzania konfliktem interesu w Banku Spółdzielczym w Garwolinie241 kB2022-12-21 20:08

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 04.2024 r.

Stawka WIBOR 1M:

  • 5,85% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego 
  • 5,85% - średnia arytmetyczna z  miesiąca poprzedniego 

Stawka WIBOR 3M:

  • 5,87% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
  • 5,86% - średnia arytmetyczna z  miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
  • 5,86% - dla kredytów z dopłatami ARiMR

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

  • Referencyjna - 5,75%
  • Lombardowa - 6,25%
  • Depozytowa - 5,25%
  • Redyskonto weksli - 5,85%

Kursy walut

Średni kurs NBP

1 EUR 4.2617
1 USD 3.9195
1 CHF 4.3445
1 GBP 4.9679

Więcej