Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2617 4.1683 4.3678 4.1387 4.3980
USA 1 USD 3.9195 3.8441 4.0284 3.8168 4.0562
Szwajcaria 1 CHF 4.3445 4.2041 4.4549 4.1698 4.4899
Australia 1 AUD 2.6182 2.5434 2.6954 2.5227 2.7166
Czechy 1 CZK 0.1729 0.1677 0.1777 0.1663 0.1791
Dania 1 DKK 0.5712 0.5555 0.5886 0.5509 0.5932
Kanada 1 CAD 2.8771 2.8030 2.9706 2.7802 2.9939
Norwegia 1 NOK 0.3667 0.3561 0.3773 0.3532 0.3803
Szwecja 1 SEK 0.3669 0.3555 0.3768 0.3527 0.3797
Węgry 100 HUF 1.1036 1.0685 1.1322 1.0598 1.1411
Wielka Brytania 1 GBP 4.9679 4.8366 5.1257 4.8120 5.1508

 Źródło kursów: Bank BPS. Archiwum kursów: www.bankbps.pl/kursy-walut

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 04.2024 r.

Stawka WIBOR 1M:

  • 5,85% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego 
  • 5,85% - średnia arytmetyczna z  miesiąca poprzedniego 

Stawka WIBOR 3M:

  • 5,87% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
  • 5,86% - średnia arytmetyczna z  miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
  • 5,86% - dla kredytów z dopłatami ARiMR

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

  • Referencyjna - 5,75%
  • Lombardowa - 6,25%
  • Depozytowa - 5,25%
  • Redyskonto weksli - 5,85%