Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

Rozpatrywanie reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie odbywa się zgodnie z obowiazującym w Banku regulaminem,który określa tryb postępowania przy przyjmowaniu i rozpatrywaniu reklamacji dotyczących czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U.2015.128 j.t.).

Każda reklamacja rozpatrywana jest rzetelnie, wnikliwie i bezzwłocznie, z zachowaniem obiektywizmu oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zgloszenie_reklamacji.pdf)zgloszenie_reklamacji.pdfFormularz zgłoszenia reklamacji z tytułu karty płatniczej205 kB2022-12-21 20:08
Pobierz plik (zasady_skład_ i_rozpatryw_ reklam_bsgarwolin2018.pdf)zasady_skład_ i_rozpatryw_ reklam_bsgarwolin2018.pdfZasady składania i rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Garwolinie121 kB2022-12-21 20:08
Pobierz plik (formularz_zgłaszanej_reklamacji_osobiscie _telefonicznie2018.pdf)formularz_zgłaszanej_reklamacji_osobiscie _telefonicznie2018.pdfFormularz zgłoszenia reklamacji172 kB2022-12-21 20:08

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 10.2023 r.

  • WIBOR 1M - 6,27%
  • WIBOR 3M - 5,99%

Stawka WIBOR 3M:

  • 6,65% - dla kredytów z dopłatami ARiMR
  • 6,50% - dla kredytów "Rodzina na swoim"

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

  • Referencyjna - 5,75%
  • Lombardowa - 6,25%
  • Depozytowa - 5,25%
  • Redyskonto weksli - 5,85%

Kursy walut

Średni kurs NBP

1 EUR 4.3492
1 USD 3.9810
1 CHF 4.5510
1 GBP 5.0350

Więcej