Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

Płatności tradycyjne - przelewy krajowe

logotypy system przelewów

Przelew krajowy umożliwia bezgotówkowe regulowanie zobowiązań, przyjmowanie płatności oraz ich dokonywanie na rzecz kontrahentów, ZUS-u czy organów podatkowych.

Przelewy krajowe rozliczysz:

 • systemem ELIXIR w 4 sesjach w ciągu dnia roboczego do godziny 17:00 - przelewy poniżej 1 mln PLN , w tym szczególności płatności na rzecz ZUS, organów podatkowych oraz polecenia zapłaty ;
 • systemem SORBNET w czasie rzeczywistym w ciągu dnia roboczego do godziny 15:00 - przelewy wysokokwotowe, ale także niskokwotowe zadeklarowane do rozliczenia w tym systemie;
 • systemem Express ELIXIR (przelewy natychmiastowe) w czasie rzeczywistym umożliwiający bezpośrednią realizację transakcji z konta nadawcy w jednym banku na konto odbiorcy w innym banku. Rozliczanie transakcji w czasie zbliżonym do rzeczywistego- przelewy poniżej 100 tysięcy PLN ;
 • systemem BlueCash - to usługa, która umożliwia przekazanie pieniędzy na rachunek odbiorcy w banku uczestniczącym w systemie BlueCashe w ciągu 15 sekund również w weekendy i święta. Maksymalna kwota przelewu ekspresowego wynosi 20 tysięcy PLN ;
 • wewnętrznie - przelewy pomiędzy rachunkami w Banku Spółdzielczym w Garwolinie.


  Prowizje i opłaty zgodnie z obowiazującą Tabelą prowizji i opłat .

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 03.2024 r.

Stawka WIBOR 1M:

 • 5,85% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego 
 • 5,83% - średnia arytmetyczna z  miesiąca poprzedniego 

Stawka WIBOR 3M:

 • 5,87% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,85% - średnia arytmetyczna z  miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,83% - dla kredytów z dopłatami ARiMR

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

 • Referencyjna - 5,75%
 • Lombardowa - 6,25%
 • Depozytowa - 5,25%
 • Redyskonto weksli - 5,85%

Kursy walut

Średni kurs NBP

1 EUR 4.3201
1 USD 3.9820
1 CHF 4.5119
1 GBP 5.0480

Więcej