Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

Kredyt gotówkowy dla dostawców mleka OSM Garwolin i SM Ryki

                               

             Podstawowe informacje o kredycie

  • Oprocentowanie : kredytu stałe, aktualnie 6,95% w stosunku rocznym.
  • Prowizja: 0% od kwoty przyznanego kredytu.
  • Maksymalna kwota kredytu do 150 000 zł,
  •  Udzielenie kredytu uzależnione jest od oceny zdolności kredytowej oraz  maksymalna kwota nie może być wyższa , w przypadku kredytów udzielanych na okres  :
   • do 12 miesięcy - 35% przychodów netto uzyskanych za sprzedawane mleko w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o pożyczkę,     
   • powyżej 12 miesięcy - 45% przychodów netto uzyskanych za sprzedawane mleko w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.     
  • Maksymalny na okres kredytowania do 42 miesięcy.
  • Spłata w ratach równych kapitałowo-odsetkowych lub malejacych.
  • Cel : finansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych lub spłata innych kredytów w Banku oraz w innych bankach z wyłączeniem spłaty kredytów zabezpieczonych hipotecznie.
  • Kredyt udzielany jest wyłącznie dostawcom mleka Spółdzielni Mleczarskiej, z którą Bank zawarł Umowę o współpracy.
  • Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest  weksel własny "in blanco" wraz deklaracja wekslową oraz umowa przelewu wierzytelności za sprzedawane mleko przez Kredytobiorcę do Spółdzielni.
  • Ponadto Bank może dodatkowo żądać innej prawnej formy zabezpieczeń.
  • Możliwosć skorzystania z dobrowolnego  ubezpieczenia na wypadek utraty pracy, śmierci lub poważnego zachorowania .

 

 Kalkulator kredytowy:

Reprezentatywny przykład kredyt gotówkowy dla dostawców mleka spółdzielni mleczarskich  przy założeniu, że kwota kredytu wynosi 10 000,00 zł, z okresem spłaty na 36 miesięcy, oprocentowanie stałe 6,95% w stosunku rocznym, spłaty będą dokonywane miesięcznie w równych rat kapitałowo-odsetkowych po 308,54 zł, za wyjatkiem ostatniej raty, która jest ratą wyrównującą, prowizja 0% od kwoty przyznanego kredytu, całkowita kwota do zapłaty 11 107,12 zł, zabezpieczenie stanowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz cesja(przelew) na rzecz Banku wierzytelności za sprzedawane mleko do spółdzielni mleczarskiej.

Kalukacji dokonano na dzień 01.02.2024 r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Załącznik_nr_9_zgody marketingowe.pdf)Załącznik_nr_9_zgody marketingowe.pdfFormularz zgód marketingowych 246 kB2024-02-22 12:55
Pobierz plik (zaswidczenie_przychod_mleko.pdf)zaswidczenie_przychod_mleko.pdfZaświadczenie o dochodach za mleko 242 kB2024-02-22 12:54
Pobierz plik (wniosek_kredytowGRATKA_STANDARD_20022024.pdf)wniosek_kredytowGRATKA_STANDARD_20022024.pdfWniosek o udzielenie kredytu gotówkowego dla producentów mleka 350 kB2024-02-22 12:07

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 04.2024 r.

Stawka WIBOR 1M:

 • 5,85% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego 
 • 5,85% - średnia arytmetyczna z  miesiąca poprzedniego 

Stawka WIBOR 3M:

 • 5,87% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,86% - średnia arytmetyczna z  miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,86% - dla kredytów z dopłatami ARiMR

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

 • Referencyjna - 5,75%
 • Lombardowa - 6,25%
 • Depozytowa - 5,25%
 • Redyskonto weksli - 5,85%

Kursy walut

Średni kurs NBP

1 EUR 4.2617
1 USD 3.9195
1 CHF 4.3445
1 GBP 4.9679

Więcej