Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

Pożyczka gotówkowa dla dostawców mleka OSM Garwolin i SM Ryki

                               

             Podstawowe informacje o pożyczce 

  • Oprocentowanie : pożyczki stałe, aktualnie 6,95% w stosunku rocznym.
  • Prowizja: 0% od kwoty przyznanej pożyczki.
  • Maksymalna kwota pożyczki do 150 000 zł,
  •  Udzielenie pozyczki uzależnione jest od oceny zdolności kredytowej oraz  maksymalna kwota nie może być wyższa , w przyadku pożyczek udzielanych na okres  :
   • do 12 miesięcy - 35% przychodów netto uzyskanych za sprzedawane mleko w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o pożyczkę,     
   • powyżej 12 miesięcy - 45% przychodów netto uzyskanych za sprzedawane mleko w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o pożyczkę.     
  • Maksymalny na okres kredyowania do 42 miesięcy.
  • Spłata w ratach równych kapitałowo-odsetkowych lub malejacych.
  • Cel : finansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych lub spłata innych kredytów w Banku oraz w innych bankach z wyłączeniem spłaty kredytów zabezpieczonych hipotecznie.
  • Pożyczki udzielane są wyłącznie dostawcom mleka Spółdzielni Mleczarskiej, z którą Bank zawarł Umowę o współpracy.
  • Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest  weksel własny "in blanco" wraz deklaracja wekslową oraz umowa przelewu wierzytelności za sprzedawane mleko przez Pożyczkobiorcę do Spółdzielni.
  • Ponadto Bank może dodatkowo żądać innej prawnej formy zabezpieczeń.
  • Możliwosć skorzystania z dobrowolnego  ubezpieczenia na wypadek utraty pracy, śmierci lub poważnego zachorowania .

 A ponad to :

  loteria splacaj konsupcyjne01032023

 

 Kalkulator kredytowy:

Reprezentatywny przykład pożyczki gotówkowej dla dostawców mleka spółdzielni mleczarskich  przy założeniu, że kwota pożyczki wynosi 10 000,00 zł, z okresem spłaty na 36 miesięcy, oprocentowanie stałe 6,95% w stosunku rocznym, spłaty będą dokonywane miesięcznie w równych rat kapitałowo-odsetkowych po 308,54 zł, za wyjatkiem ostatniej raty, która jest ratą wyrównującą, prowizja 0% od kwoty przyznanej pożyczki, całkowita kwota do zapłaty 11 107,12 zł, zabezpieczenie stanowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz cesja(przelew) na rzecz Banku wierzytelności za sprzedawane mleko do spółdzielni mleczarskiej.

Kalukacji dokonano na dzień 01.03.2023 r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wniosek_pozyczka_mleczarska_01042020.pdf)wniosek_pozyczka_mleczarska_01042020.pdfWniosek o udzielenie pożyczki dla producentów mleka 512 kB2022-12-21 20:05
Pobierz plik (zał_31_formularz_zgod_marketing.pdf)zał_31_formularz_zgod_marketing.pdfFormularz zgód marketingowych 514 kB2022-12-21 20:05
Pobierz plik (zaswiadczenie_mleczarskie01042020.pdf)zaswiadczenie_mleczarskie01042020.pdfZaświadczenie o dochodach za mleko 786 kB2022-12-21 20:05

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 10.2023 r.

 • WIBOR 1M - 6,27%
 • WIBOR 3M - 5,99%

Stawka WIBOR 3M:

 • 6,65% - dla kredytów z dopłatami ARiMR
 • 6,50% - dla kredytów "Rodzina na swoim"

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

 • Referencyjna - 5,75%
 • Lombardowa - 6,25%
 • Depozytowa - 5,25%
 • Redyskonto weksli - 5,85%

Kursy walut

Średni kurs NBP

1 EUR 4.3492
1 USD 3.9810
1 CHF 4.5510
1 GBP 5.0350

Więcej