Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

Kredyt hipoteczny mieszkaniowy "Własne" M

liczenie kalkulacja4

 

           

 Podstawowe informacje o kredycie

 • udzielany w złotówkach,
 • od 5 do 35 lat,
 • minimalna kwota kredytu - 25.000 zł,
 • minimalny wkład własny - 20% lub 10% wkład własny plus ubezpieczenie 10% brakującego wkładu własnego), (w przypadku zakupu działki budowlanej min. wkład własny to 50%),
 • decyzja kredytowa - 21 dni kalendarzowych,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału - do 36 m-cy,
 • wakacje kredytowe raz w roku,
 • w przypadku kredytu przeznaczonego na budowę, rozbudowę lub dokończenie budowy domu jednorodzinnego rozliczenie każdej transzy na podstawie dokumentacji dokumentacji fotograficznej wraz z dziennikiem budowy , w pozostałych przypadkach fakturami i rachunkami z możliwością rozliczenia 40% kwoty udzielonego kredytu jedynie na podstawie oświadczenia Kredytobiorcy ,
 • wygodny system spłat - raty malejące lub stałe.

       

    Kredyt z oprocentowaniem zmiennym

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i indywidualnie ustalonej marży. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, której wysokość określana jest jako średnia arytmetyczna z dni miesiąca poprzedzającego kwartał kalendarzowy przed dniem zawarcia Umowy kredytu. Stopa referencyjna WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne kalendarzowe , wyznaczane datą zawarcia Umowy kredytu. Stopa oprocentowania kredytu zmienia się wraz ze zmianą Banku .

 

          Kredyt z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia

Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo - stałej.

Możesz zmienić sposób oprocentowania, jeżeli:

 • kredyt został wypłacony w całości
 • posiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie
 • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

  W celu zapoznania się z bieżącą ofertę kredytu hipotecznego z oprocentowaniem okresowo-stałym prosimy o kontakt z placówką Banku. Oferta - warunki cenowe kredytu zmieniają się co tydzień. Potwierdzeniem oferty cenowej dla pierwszego okresu oprocentowania okresowo-stałego kredytu jest wydany Formularz informacyjny. 

         Na co można przeznaczyć kredyt?

 • zakup działki budowlanej,
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu,
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub dewelopera) oraz realizowane sposobem gospodarczym:
 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego i lokalu mieszkalnego,
 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
 • spłata zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank,
 • zakup budynku mieszkalnego, budowę i dokończenie budowy budynku mieszkalnego (realizowane przez inwestora zastępczego, jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę).

       Co należy zrobić w przypadku okresowych trudności w spłacie kredytu?

Skontakować się Bankiem , gdzie Bank może zaproponować np. :

Zapraszamy do naszych placówek !

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji


 

Reprezentatywny przykład: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,92 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 350 000 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 360 miesięcy; okres karencji ; 1 miesiąc ; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 9,00 % w skali roku - wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,85 %) i marży Banku w wysokości 2,15 p.p, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.- w przykładzie nie uwzględniono zakładając ,że klient zrealizował jednorazowo po uprawomocnieniu się wpisu ustanawiającego hipotekę ) spłata po upłynięciu okresu karencji w 349 równych ratach miesięcznych po: 2 816,18 PLN.

Całkowita kwota do spłaty 1 034 667,27 PLN, w tym:

1) kwota udzielonego kredytu : 350 000,00 PLN ,
2) suma odsetek w całym okresie kredytowania: 669 544,27 PLN,
3) prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 3 500,00 zł PLN ,
4) koszty ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania według oferty dostępnej w Banku : 30 lat x składka roczna 250,00 PLN co daje razem 7 500 ,00 PLN ;
5) koszt prowadzenia rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego POL-Konto w całym okresie kredytowania : miesięczna opłata za prowadzenie konta 7,90 PLN z usługą internetowej obsługi rachunku Internet Banking 0,00 PLN oraz karta VISA Classic Debetowa 3,50 PLN miesięcznie , co daje łącznie w całym okresie kredytowania 4 104,00 PLN ;
6) koszt podatku od czynności cywilno-prawnych : 19,00 PLN .

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta, oraz kosztów sądowych , notarialnych, windykacyjnych i innych nieznanych ,które nie są zaliczane do całkowitego kosztu kredytu i RRSO.
Wyliczenia dkononano na dzień 01.07.2022 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zaswiadczenie_zarobki_ver_0107023.pdf)ZaświadczenieZaświadczenie o zarobkach1410 kB2023-07-01 17:21
Pobierz plik (dane_do_wydania_formularza_informacyjnego.pdf)Wniosek Wniosek o wydanie formularza informacyjnego kredytu hipotecznego568 kB2022-12-14 14:08
Pobierz plik (informacje_ogolne_wlasne_m.pdf)InformacjeInformacje ogólne o kredycie hipotecznym mieszkaniowym Własne M798 kB2022-12-14 14:07
Pobierz plik (zal_nr_26_wakacje_kredytowe_kr_hipoteczne.pdf)WniosekWniosek o wakacje kredytowe bankowe - 1 miesiąc na 12 miesięcy668 kB2022-12-14 14:06
Pobierz plik (wniosek_wczesniejsza_splata.pdf)WniosekWniosek o wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego Własne M162 kB2022-12-14 14:06
Pobierz plik (informacja_o_ryzykach_zmiennego_oprocentowania_kredyty_hipoteczne.pdf)InformacjaInformacja o ryzykach zmiennego oprocentowania kredytu i wysokości raty w przypadku zmiany oprocentowania (prognozy)533 kB2022-12-14 14:05

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 04.2024 r.

Stawka WIBOR 1M:

 • 5,85% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego 
 • 5,85% - średnia arytmetyczna z  miesiąca poprzedniego 

Stawka WIBOR 3M:

 • 5,87% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,86% - średnia arytmetyczna z  miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,86% - dla kredytów z dopłatami ARiMR

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

 • Referencyjna - 5,75%
 • Lombardowa - 6,25%
 • Depozytowa - 5,25%
 • Redyskonto weksli - 5,85%

Kursy walut

Średni kurs NBP

1 EUR 4.2617
1 USD 3.9195
1 CHF 4.3445
1 GBP 4.9679

Więcej