Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

Karta VISA Business Debetowa

debetowa business 2022

Karta VISA Business Debetowa to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy rachunku bieżącego. To nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Korzyści z posiadania karty firmowej:

 • wygoda i bezpieczeństwo pracowników - dzięki możliwości wydania dowolnej liczby kart do rachunku, pracownicy podczas podróży służbowych mogą pokrywać koszty hotelu, transportu, itp. - nie są narażeni na utratę gotówki,
 • łatwa kontrola wydatków pracowników,
 • eliminacja zaliczek dla pracowników,
 • mozliwość ustawienia indywidualnych limitów transakcyjnuch do karty.

Karta umożliwia:

 • wypłatę gotówki bez prowizji ponad 5000 bankomatach oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Bank BPS S.A., GBW SA ,Krakowskiego Banku Spółdzielczego) i sieci Planet C4Y ,
 • wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach oznaczonych emblematem VISA ,
 • zapłatę bez prowizji za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych oznaczonych logiem VISA ,
 • wypłatę gotówki w placówkach banków członkowskich organizacji VISA,
 • sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę,
 • aktywację karty za pomocą numeru PIN w bankomatach ,
 • dokonanie awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą,

Maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart VISA Business Debetowa wynoszą odpowiednio:

 • 30.000 PLN - dzienny limit wypłaty gotówki,
 • 50.000 PLN - dzienny limit transakcji bezgotówkowych,
 • dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

Bezpieczeństwo

Używając kart VISA możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki. A kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) VISA należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 • telefonicznie pod numerem +48 86 215 50 50 - czynnym całą dobę ,
 • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart +48 828 828 828 ,
 • za pośrednictwem portalu kartowego - www.kartosfera.pl
 • osobiście w placówce Banku .

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 03.2024 r.

Stawka WIBOR 1M:

 • 5,85% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego 
 • 5,83% - średnia arytmetyczna z  miesiąca poprzedniego 

Stawka WIBOR 3M:

 • 5,87% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,85% - średnia arytmetyczna z  miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,83% - dla kredytów z dopłatami ARiMR

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

 • Referencyjna - 5,75%
 • Lombardowa - 6,25%
 • Depozytowa - 5,25%
 • Redyskonto weksli - 5,85%

Kursy walut

Średni kurs NBP

1 EUR 4.3201
1 USD 3.9820
1 CHF 4.5119
1 GBP 5.0480

Więcej