Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

Bankofon

Bankofon jest usługą służącą do uzyskania informacji przez klientów o stanie swoich sald bez konieczności kontaktowania się z pracownikami Banku.

Klient, by móc skorzystać z usługi, musi posiadać telefon z wybieraniem tonowym, znać swój numer klienta w banku oraz posiadać przydzielone mu przez bank czterocyfrowe hasło (PIN).

Dla uproszczenia i wygody korzystania z usługi Bankofonu wprowadzono listę skróconych rachunków którą, klient dostaje razem z hasłem dostępu do usługi Bankofon.

Jeżeli jakieś rachunki zostały zlikwidowane lub założone nowe, to klient o aktualnych numerach skróconych może dowiedzieć się dostając wydruk z banku lub usłyszeć przez telefon wybierając odpowiednią opcję z programu Bankofon, gdzie podawane są numery rachunków i ich numery skrócone.

By dostać informację o swoim rachunku klient musi:

 • Zadzwonić na numer (0-25) 682-11-39
 • Po usłyszeniu prośby o podaniu numeru, podać swój numer klienta
 • Po prośbie o hasło podać swoje hasło dostępu.

W tym miejscu sprawdzane jest hasło i numer klienta. Jeśli wprowadzi się nie poprawny numer klienta lub hasło, to prosi się o ponowne podanie numeru klienta i hasła, jeśli tak - to mówi menu (czyli jakie usługi są dostępne i jak z nich skorzystać). Wciśnięcie klawisza 0 w dowolnym momencie powoduje powrót do menu głównego i ponowne wygłoszenie menu.

 • Wybrać cyfrę 1 - opcja menu sprawdzająca stan rachunków
 • Wybrać skrócony numer rachunku (jeśli klient ma tylko 1 rachunek to cyfrę 1, jeśli ma więcej to numer odpowiedni do rachunku o jaki chce się dowiedzieć).

Program sprawdzi czy numer jest poprawny, jeśli tak to poda bieżące saldo, jeśli nie to powie brak rachunku.

PRZYKŁAD POŁĄCZENIA

Bankofon funkcjonuje pod telefonem 682-11-39 Klient ma numer 2525, jego hasło to 5617 rachunki jego to :

1) 92100008-2525-27414-101/1

2) 92100008-2525-27012-11-1/1

3) 92100008-2525-27013-11/1

Aby klient otrzymał informacje o rachunku 2 (92100008-2525-27012-11-1/1) powinien:

 • wybrać numer telefonu, pod którym funkcjonuje Bankofon (682-11-39),
 • podać swój numer użytkownika i potwierdzić # (2525#),
 • podać swoje hasło i potwierdzić # (5617#),
 • wybrać opcję informacja o saldzie (klawisz 1 i #),
 • podać skrócony numer rachunku i potwierdzić # (w tym przypadku 2#).

Jeśli to wszystko co go interesuje, może odłożyć słuchawkę. Jeżeli nie, to może zapytać o salda rachunków pozostałych (1,3) lub może wrócić do menu głównego (0#) i wybrać inną interesującą go opcję z menu.

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 03.2024 r.

Stawka WIBOR 1M:

 • 5,85% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego 
 • 5,83% - średnia arytmetyczna z  miesiąca poprzedniego 

Stawka WIBOR 3M:

 • 5,87% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,85% - średnia arytmetyczna z  miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,83% - dla kredytów z dopłatami ARiMR

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

 • Referencyjna - 5,75%
 • Lombardowa - 6,25%
 • Depozytowa - 5,25%
 • Redyskonto weksli - 5,85%

Kursy walut

Średni kurs NBP

1 EUR 4.3201
1 USD 3.9820
1 CHF 4.5119
1 GBP 5.0480

Więcej