DZIAŁANIA POMOCOWE - KORONAWIRUS Wakacje kredytowe dla Klientów indywidualnych

Umożliwiamy bezpłatne zawieszenie spłaty rat kredytów dla klientów indywidualnych. Zawieszenie rat dotyczy kredytów osób fizycznych zaciągniętych na cele niezwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej . tj. kredytów hipotecznych mieszkaniowych i konsumpcyjnych, kredytów gotówkowych,pożyczek gotówkowych dla producentów mleka, kredytów konsolidacyjnych oraz kredytów na cele mieszkaniowe nie zabezpieczone hipoteką.

Proponujemy zastosowanie tzw. wakacji kredytowych, czyli zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres do 6 miesięcy na wniosek Kredytobiorcy. W przypadku skorzystania z wakacji kredytowych, liczba rat ulegnie zmianie, nie ulegnie zmianie termin ostatniej raty.

Kto może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu?

Opcja zawieszenia spłaty kredytu (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa.

Jak należy uzasadnić konieczność zawieszenia spłaty kredytu? We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność zawieszenia spłaty rat. Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

W jaki sposób można wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie placówki Banku mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia placówki Banku. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco. Sprawdź dostępność placówek Banku.

Czy rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu jest płatne?

Rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytowej.

Co oznacza zapis we Wniosku o wakacje kredytowe: "Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku"?

Powyższe zobowiązanie należy rozumieć w ten sposób, że Bank umożliwia i akceptuje składanie wniosków o udzielenie wakacji kredytowych w związku z pandemią koronawirusa różnymi kanałami, w tym kanałami zdalnymi. Bank zrealizuje poprawnie złożony wniosek o udzielenie wakacji kredytowych wskazanymi kanałami, nie ma potrzeby dostarczania przez Klienta oryginału tego wniosku do Banku. Jednakże w przyszłości, po ustaniu pandemii, Bank może skorzystać z prawa do żądania dostarczenia oryginału wniosku, ale poinformuje o tym Klienta indywidualnie. Nie dotyczy to Klientów, którzy złożyli wniosek w placówce Banku .

Gdzie znajdę wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

Tu znajduje się link do pobrania wniosku

  Wniosek o odroczenie rat kapitałowo-odsetkowych w ramach wakacji kredytowych z uwagi na pandemię koronawirusaZobacz też jak spłacić raty kredytu bez konieczności wizyty w placówce naszego Banku