KREDYTY


Kredyty pomostowe na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Unia Biznes


Kredyt pomostowy Unia Biznes przeznaczony jest dla tych klientów Banku, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej.

Korzystając z kredytu pomostowego zyskujesz:

 • możliwość udzielenia kredytu na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również na sfinansowanie VAT;
 • akceptowanie wzorów dokumentów obowiązujących w instytucji przyznającej wsparcie;
 • elastyczne formy spłaty kredytu w zależności od przyjętego w umowie o dofinansowanie modelu otrzymywania dotacji (zaliczki, refundacja);
 • zagwarantowanie długiego okres ważności promesy kredytowej do 9 miesięcy;
 • możliwość sfinansowania nawet do 90% wartości przedsięwzięcia;
 • udzielany jest w złotych, na okres do 15 lat z okresem realizacji inwestycji do 5 lat;
 • zminimalizowanie formalności dokumentacyjnych na etapie składania wniosku kredytowego, aby zapewnić maksymalny komfort ubiegania się o dotacje unijne na inwestycje;
 • możliwość zwolnienia z prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu w przypadku, gdy wcześniejsza spłata całości lub części kredytu nastąpi ze środków uzyskanych z dotacji.
Finansowane nakłady inwestycyjne :

 • przedsięwzięcia nowe i rozwojowe:
  • zakup maszyn, urządzeń i środków transportu,
  • zakup ziemi,
  • zakup lub budowa nieruchomości budynkowej,
  • zakup materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
  • przyrost kapitału obrotowego, wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego,
 • modernizacja i restrukturyzacja istniejącego majątku;
 • zakup udziałów lub akcji;
 • inne nakłady m.in.:
  • poprzedzające inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • licencje, szkolenia, usługi konsultantów i inne formy pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji,
  • cła i podatki (z wyłączeniem podatku VAT) związane z realizowaną inwestycją,
  • spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.

   Zapraszamy do naszych placówek - nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.