KREDYTY


Kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej dzialalności rolniczej
 Postanowienia ogólne


 1. Kredyt udzielany jest osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwa rolne na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej.
 2. Osoba ubiegająca się o kredyt składa wniosek kredytowy wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie .
 Warunki udzielania kredytu

 1. Kredyt obrotowy jest udzielany na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a w szczególności na zakup :
 2. oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów,
 3. nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz,
 4. materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,
 5. środków ochrony roślin,
 6. artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów ciągników rolniczych, kombajnów, maszyn rolniczych i urządzeń związanych z produkcją rolną,
 7. innych środków rzeczowych, niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym.
 8. Okres kredytowania do 12 miesięcy z możliwością jednorazowej spłaty.

 9. Bank może przedłużyć okres kredytowania o kolejne 12 miesięcy bez konieczności spłaty dotychczasowego kredytu.
 10. Kredyt obrotowy udzielany jest w zryczałtowanej wysokości, wynoszącej maksymalnie 1.500,00 zł kredytu na 1 ha użytków rolnych w roku obrotowym, w zależności od zdolności kredytowej danego Wnioskodawcy.
 11. Maksymalna kwota kredytu obrotowego udzielonego rolnikowi nie może przekroczyć 50.000 zł.
 12. Kredyt jest nie oprocentowany .
 13. Prowizja 9,99 % od kwoty udzielonego kredytu .
 14. Wniosek kredytowy rozpatrywany jest w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów wymaganych przez Bank.