E-BANK


Karty płatnicze dla klientów indywidualnych           

Karta VISA Classic Debetowa umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:

 • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA,
 • wypłatę gotówki bez prowizji w ponad 5000 bankomatach oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Bank BPS S.A., GBW SA ,Krakowskiego Banku Spółdzielczego) i sieci Planet C4Y ,
 • wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach oznaczonych emblematem VISA,
 • realizacji transakcji za pośrednictwem sieci intermet,
 • sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taką usługę, oznaczonych emblematem VISA lub PLUS,
 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA Electron, a także:
 • aktywacji karty przy użyciu nr PIN w bankomatach i terminalach POS wyposażonych w klawiaturę do wprowadzania nr PIN lub na Infolinii Banku,
 • zmiany nr PIN w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych przez IT Card S.A i na portalu kartosfera.pl.
 • Okres ważności karty – 3 lata.
 • Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty VISA wydanej do danego rachunku, i udostępnione w trybie on-line saldo rachunku.
 • Karta wznawiana jest automatycznie po upływie terminu ważności. Rezygnację ze wznowienia karty należy złożyć co najmniej do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności karty dotychczas używanej.
 • Transakcje dokonane przy użyciu karty VISA powinny być autoryzowane.
 • Ustalone zostały maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart VISA, które wynoszą odpowiednio:
  • 2.000 PLN – dzienny limit wypłaty gotówki,
  • 5.000 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,
  • dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.             

  VISA Classic Debetowa PayWave Zbliżeniowa umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:

  • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA,
  • płatności bezgotówkowych w sposób zbliżeniowy (bezstykowy) za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA PAYWAVE,
  • wypłatę gotówki bez prowizji w ponad 5000 bankomatach oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Bank BPS S.A., GBW SA ,Krakowskiego Banku Spółdzielczego) i sieci Planet C4Y ,
  • wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach oznaczonych emblematem VISA,
  • realizacji transakcji za pośrednictwem sieci intermet,
  • sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taką usługę, oznaczonych emblematem VISA lub PLUS,
  • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA Electron, a także:
  • aktywacji karty przy użyciu nr PIN w bankomatach i terminalach POS wyposażonych w klawiaturę do wprowadzania nr PIN lub na Infolinii Banku,
  • zmiany nr PIN w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych przez IT Card S.A i na portalu kartosfera.pl.
 • Okres ważności karty – 3 lata.
 • Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty VISA wydanej do danego rachunku, i udostępnione w trybie on-line saldo rachunku.
 • Karta posiada limit 100 PLN dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej (bezstykowej), transakcje takie nie wymagają potwierdzenia kodem PIN. Transakcje zbliżeniowe (bezstykowe) powyżej kwoty 100 PLN wymagają potwierdzenia kodem PIN.
 • Karta wznawiana jest automatycznie po upływie terminu ważności. Rezygnację ze wznowienia karty należy złożyć co najmniej do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności karty dotychczas używanej.
 • Transakcje dokonane przy użyciu karty VISA powinny być autoryzowane.
 • Ustalone zostały maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart VISA, które wynoszą odpowiednio:
  • 2.000 PLN – dzienny limit wypłaty gotówki,
  • 5.000 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,
  • zzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.
             

  Naklejka Zbliżeniowa Visa PayWave która Wydawana jest w formie naklejki (mini karty), którą można przykleić np. na telefon komórkowy i umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą: umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:

  • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA,
  • płatności bezgotówkowych w sposób zbliżeniowy (bezstykowy) za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA PAYWAVE,
  • realizacji transakcji za pośrednictwem sieci intermet,transakcje takie zabezpieczone są kodem 3DSecure,
  • aktywacji karty za pośednictwem Infolinii Banku BPS S.A lub na portalu Infolinii Banku,lub na portalu kartosfera.pl.
  • zmiana numeru PIN na portalu kartosfera.pl.
 • Okres ważności karty – 3 lata.
 • Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty VISA wydanej do danego rachunku, i udostępnione w trybie on-line saldo rachunku.
 • Karta posiada limit 100 PLN dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej (bezstykowej), transakcje takie nie wymagają potwierdzenia kodem PIN. Transakcje zbliżeniowe (bezstykowe) powyżej kwoty 100 PLN wymagają potwierdzenia kodem PIN.
 • Karta wznawiana jest automatycznie po upływie terminu ważności. Rezygnację ze wznowienia karty należy złożyć co najmniej do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności karty dotychczas używanej.
 • Ustalone zostały maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart VISA, które wynoszą odpowiednio:
  • 0 PLN – dzienny limit wypłaty gotówki,
  • 5.000 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,
  • Dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

  Bezpieczeństwo

  Używając kart VISA możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki. A kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

  W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) VISA należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 • telefonicznie w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A (tel. +48 86 215 50 50 lub +48 22 539 50 00 – czynny całą dobę) lub w dowolnym centrum VISA
 • osobiście w dowolnej jednostce Banku BPS SA, lub banku spółdzielczego zrzeszonego z Bankiem BPS, wydającej kartę VISA lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA

 • Dokumenty do pobrania

    Zgłoszenie reklamacji

  Regulaminu wydawania kart debetowych do rachunków bankowych dla osób fizycznych

  Zapraszamy do naszych placówek!

  Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.