E-BANK
              

Bank udostępnia posiadaczom rachunków ROR cztery rodzaje produktów kartowych płatniczych :

  • kartę płatniczą VISA Classic Debetowa
  • kartę płatniczą zbliżeniową VISA Classic Debetowa PayWave
  • naklejkę zblizeniową Visa PayWave
  • kartę własną bankomatową.

         Zobacz więcej....Karta VISA Business Debetowa to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy Pakietów Biznes oraz rachunku bieżącego.

Karty płatnicze Visa to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) VISA należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

  • telefonicznie w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A (tel. +48 86 215 50 50 lub +48 22 539 50 00 – czynny całą dobę) lub w dowolnym centrum VISA
  • osobiście w dowolnej jednostce Banku BPS SA, lub banku spółdzielczego zrzeszonego z Bankiem BPS, wydającej kartę VISA lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA

  • Zapraszamy do naszych placówek!

    Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.