O BANKU


Informacje formalno-prawne

Nazwa : Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Adres : 08-400 Garwolin , ul. Kościuszki 24

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Banku oraz numer pod którym Bank wpisany jest do rejestru przedsiębiorców:

Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku ,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000088240

Numer NIP : 826-00-05-889

Numer REGON : 000508112