E-BANK
Bankofon jest usługą służącą do uzyskania informacji przez klientów o stanie swoich sald bez konieczności kontaktowania się z pracownikami Banku.

Klient, by móc skorzystać z usługi, musi posiadać telefon z wybieraniem tonowym, znać swój numer klienta w banku oraz posiadać przydzielone mu przez bank czterocyfrowe hasło (PIN).

Dla uproszczenia i wygody korzystania z usługi Bankofonu wprowadzono listę skróconych rachunków którą, klient dostaje razem z hasłem dostępu do usługi Bankofon.

Jeżeli jakieś rachunki zostały zlikwidowane lub założone nowe, to klient o aktualnych numerach skróconych może dowiedzieć się dostając wydruk z banku lub usłyszeć przez telefon wybierając odpowiednią opcję z programu Bankofon, gdzie podawane są numery rachunków i ich numery skrócone.

By dostać informację o swoim rachunku klient musi:

  • Zadzwonić na numer (0-25) 682-11-39

  • Po usłyszeniu prośby o podaniu numeru, podać swój numer klienta

  • Po prośbie o hasło podać swoje hasło dostępu.

W tym miejscu sprawdzane jest hasło i numer klienta. Jeśli wprowadzi się nie poprawny numer klienta lub hasło, to prosi się o ponowne podanie numeru klienta i hasła, jeśli tak - to mówi menu (czyli jakie usługi są dostępne i jak z nich skorzystać). Wciśnięcie klawisza 0 w dowolnym momencie powoduje powrót do menu głównego i ponowne wygłoszenie menu.

  • Wybrać cyfrę 1 - opcja menu sprawdzająca stan rachunków

  • Wybrać skrócony numer rachunku (jeśli klient ma tylko 1 rachunek to cyfrę 1, jeśli ma więcej to numer odpowiedni do rachunku o jaki chce się dowiedzieć).

Program sprawdzi czy numer jest poprawny, jeśli tak to poda bieżące saldo, jeśli nie to powie brak rachunku.

PRZYKŁAD POŁĄCZENIA

Bankofon funkcjonuje pod telefonem 682-11-39 Klient ma numer 2525, jego hasło to 5617 rachunki jego to :

1) 92100008-2525-27414-101/1

2) 92100008-2525-27012-11-1/1

3) 92100008-2525-27013-11/1

Aby klient otrzymał informacje o rachunku 2 (92100008-2525-27012-11-1/1) powinien:

  • wybrać numer telefonu, pod którym funkcjonuje Bankofon (682-11-39),

  • podać swój numer użytkownika i potwierdzić # (2525#),

  • podać swoje hasło i potwierdzić # (5617#),

  • wybrać opcję informacja o saldzie (klawisz 1 i #),

  • podać skrócony numer rachunku i potwierdzić # (w tym przypadku 2#).

Jeśli to wszystko co go interesuje, może odłożyć słuchawkę. Jeżeli nie, to może zapytać o salda rachunków pozostałych (1,3) lub może wrócić do menu głównego (0#) i wybrać inną interesującą go opcję z menu.