O BANKU


Proces obsługi reklamacji

Rozpatrywanie reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie odbywa się zgodnie z obowiazującym w Banku regulaminem,który określa tryb postępowania przy przyjmowaniu i rozpatrywaniu reklamacji dotyczących czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U.2015.128 j.t.).

Każda reklamacja rozpatrywana jest rzetelnie, wnikliwie i bezzwłocznie, z zachowaniem obiektywizmu oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.

  Zasady składania i rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Garwolinie          

  Formularz zgłoszenia reklamacji           

  Formularz zgłoszenia reklamacji z tytułu karty płatniczej