O BANKU


Ład korporacyjny

W Banku obowiązują „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” określone w Uchwale 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku, w ramach przyjętej " Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Garwolinie ".

„Polityka ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Garwolinie” stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.
  Oświadczenie Banku Spółdzielczego w Garwolinie o stosowaniu "Zasad Ładu Koropracyjnego"           

  Polityka Ładu Koropracyjnego Banku Spółdzielczego w Garwolinie           

  Statut Banku Spółdzielczego w Garwolinie           

  Regulamin organizacyjny Banku Spółdzielczego w Garwolinie