O BANKU


System kontroli wewnętrznej

Działając zgodnie z zapisami Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego, Bank Spółdzielczy w Garwolinie przekazuje do informacji opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonujący w Banku . Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej określa uchwalony przez Zarzad Banku i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin Systemu Kontroli Wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Garwolinie.
  Opis systemu kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego w Garwolinie