O BANKU


Dziś | Historia |Jesteśmy bankiem związanym z lokalną społecznością .Nasz kapitał jest w 100% lokalnego, polskiego pochodzenia. Bank Spółdzielczy w Garwolinie jest jedyną centralą bankową w mieście. Z 14 gmin które, tworzą powiat garwoliński terytorialnie 10 obsługiwanych jest przez nasz bank, w tym dla 8 Gmin prowadzimy rachunki bieżące.

Nasze długoletnie doświadczenie w zaspakajaniu potrzeb środowisk lokalnych pozwala na ciągłe doskonalenie produktów i usług , by w jeszcze większym stopniu być bankiem przyjaznym mieszkańcom. Lojalność i wiarygodność a także partnerstwo w interesach doceniają nasi Klienci, których wciąż zyskujemy pomimo dużej konkurencji. Nie jesteśmy urzędnikami bankowymi lecz partnerami w interesach.

Bank Spółdzielczy w Garwolinie zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna. Wraz z BPS S.A. tworzymy silną grupę bankową zrzeszającą blisko 400 banków Spółdzielczych, działających na 2/3 terytorium Polski.

Bieżącą pracą Banku kieruje trzy osobowy Zarząd w składzie:

Roman Odalski - Prezes Zarządu
Alicja Kęckiewicz - Wiceprezes Zarządu
Ryszard Samson - Członek Zarządu
Krzysztof Mirończuk-Członek Zarządu


Rada Nadzorcza Banku liczy 10 osób. Jej przewodniczącym jest Pan Ryszard Głaszczka.