O BANKU


Informacja dla członków Banku Spółdzielczego w Garwolinie

Ze stosunkiem członkostwa w Banku Spółdzielczym wiążą się określone prawa i obowiązki, które zasadniczo wynikają one z przepisów prawa spółdzielczego, a także z postanowień statutu Banku Spółdzielczego.

Z członkostwem w Banku Spółdzielczym w Garwolinie wiążą się określone uprawnienia, takie jak możliwość decydowania o przyszłości i kierunku działania Banku Spółdzielczego w Garwolinie poprzez podejmowanie decyzji w ramach Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ oraz Zebrania Grup Członkowskich, ale także obowiązki, jak uczestnictwo w pokrywaniu ewentualnych strat Banku Spółdzielczego w Garwolinie do wysokości udziałów zadeklarowanych przez członka.
  Informacja dla członków Banku Spółdzielczego w Garwolinie - prawa i obowiązki