E-BANK


Aplikacja mobilna "Nasz Bank "


              

Nasz Bank to aplikacja mobilna systemu bankowości internetowej Banku Spółdzielczego. Przeznaczona jest dla klientów, będących użytkownikami systemu bankowości internetowej. Umożliwia swobodny, bezpieczny i skuteczny dostęp do Twoich finansów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdujesz. Cenisz swój czas, niezależność i mobilność? Wystarczy smartfon z aplikacją mobilną Nasz Bank, by w dogodnym momencie sprawdzić stan konta, dokonać przelewu, czy skontrolować wydatki. Korzystanie z aplikacji Nasz Bank jest bezpieczne - dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych.

Poznaj zalety aplikacji mobilnej Nasz Bank i przekonaj się jak łatwo zarządzać własnymi finansami.

Aplikacja mobilna Nasz Bank umożliwia:


 • dostęp do rachunków,
 • przegląd sald i historii operacji na rachunkach
 • wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US,
 • wykonywanie przelewów na podstawie kodu QR,
 • wykonywanie przelewów Split Payment,
 • wykonywanie przelewów predefiniowanych,
 • obsługę lokat terminowych - szczegóły posiadanych lokat, otwieranie i zamykanie lokat,
 • obsługę kredytów - szczegóły kredytu, harmonogram spłat,
 • mobilną autoryzację - powiadomienia o nowym zleceniu autoryzacyjnym odbywają się systemowym powiadomieniem push.
 • odbieranie wiadomości - informacja o nowej wiadomości odbywa się systemowym powiadomieniem push,
 • logowanie poprzez kod e-PIN lub biometrycznie (odciskiem palca),
 • doładowanie telefonów komórkowych.
 • geolokalizację (wyszukiwanie bankomatów i placówek banku)

 • Aplikacja Nasz Bank może służyć również do autoryzacji dyspozycji składanych w systemach Internet Banking oraz Internet Banking Biznes. Aplikacja zapewnia zgodną z dyrektywą PSD2, dodatkową, bezpieczną i wygodną autoryzację transakcji bankowych i dyspozycji składanych w systemie. Autoryzacja mobilna w aplikacji zastępuje jednorazowe hasła autoryzujące z kart kodów lub wysyłane w komunikatach SMS. Użytkownik systemu bankowości internetowej nie musi czekać na SMS i przepisywać haseł z telefonu do systemu w komputerze. Niezbędne dane do autoryzacji dyspozycji wysyłane są do aplikacji i wyświetlane jako powiadomienia na telefonie. Wystarczy jedno kliknięcie w aplikacji, żeby zatwierdzić lub odrzucić dyspozycję. Powiadomienia autoryzacyjne wysyłane są na telefon niezależnie od tego, czy aplikacja w danym momencie jest uruchomiona, czy też nie. Użytkownik aplikacji ma możliwość wglądu w pełną historię zleceń autoryzujących wraz ze szczegółami autoryzowanych operacji powiązanych z rachunkiem.

  Powiadomienia autoryzujące wysyłane są jako wiadomości PUSH. Komunikaty nie są dostępne dla innych aplikacji, dają pełną gwarancję bezpieczeństwa i autentyczności.

  Aplikacja Nasz Bank dostępna jest dla urządzeń z systemem iOS oraz systemem Android. Można ją pobrać odpowiednio w sklepie AppStore i Google Play.

  Uwaga : W aktualnej wersji aplikacji mobilnej brak dostępu do systemu płatności mobilnych BLIK .

  Do pobrania:
    Przewodnik użytkownika aplikacji mobilnej Nasz Bank - system Android -

    Przewodnik użytkownika aplikacji mobilnej Nasz Bank - system iOS -

    Regulamin z korzystania z aplikacji mobilnej Nasz Bank w Banku Spółdzielczym w Garwolinie -