OPROCENTOWANIE
Ostatnia aktualizacja :

OSOBY FIZYCZNE

 Kredyty i pożyczki konsumpcyjne - stała stopa procentowa

Pożyczki gotówkowe udzielane dostawcom mleka OSM Garwolin i SM Ryki od 16.05.2010 do 25.02.2014 r.

6,75% w stosunku rocznymKredyty konsumpcyjne sezonowe

Stopa
nominalna

Kredyt sezonowy "GRATKA -promocja " udzielany od 05-12.2013 do 31.01.2014 r.

9,90% Kredyty konsumpcyjne - zmienna stopa procentowa

Kredyty gotówkowe
udzielane do 22.03.2017 r.

Stopa nominalna

Kredyty gotówkowe z terminem spłaty do 60 miesięcy

10,00%

Kredyty gotówkowe z terminem spłaty do 60 miesięcy udzielane od 01.12.2016-22.03.2017r.

6,25%


 Kredyty konsumpcyjne hipoteczne

Kredyt na cele konsumpcyjne

WIBOR 3M + marża Kredyty na cele mieszkaniowe

Kredyt na cele mieszkaniowe "STANDARD"
(zmienna stopa procentowa)

Stopa nominalna

Kredyt mieszkaniowy przy zaangażowaniu środków własnych
powyżej 50%

8,40%

Kredyt mieszkaniowy przy zaangażowaniu środków własnych
poniżej 50%

9,10%
Kredyt na cele mieszkaniowe "DOMEK"
(zmienna stopa procentowa)

Stopa nominalna

Kredyt mieszkaniowy dla dla posiadaczy ROR i rachunków bieżących

6,50%

Kredyt mieszkaniowy dla pozostałych klientów

7,00%Kredyt na cele mieszkaniowe "Własne M" udzielane do 10.05.2009 r.
(zmienna stopa procentowa)

Stopa nominalna

Kredyt hipoteczny mieszkaniowy

WIBOR 3M +marża%


Kredyt z dotacją NFOŚiGW na zakup i montaż kolektorów słonecznych

WIBOR 3M + marża


KREDYTY DLA ROLNICTWA

 Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR tzw."stara pomoc"

Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR tzw"stare" - łącznie z dopłatami do 1,5 stopy redyskonta weksli NBP Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR tzw."nowa pomoc"

Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR tzw"nowa pomoc do 17.09.2012 r." - łącznie z dopłatami do 1,6 stopy redyskonta weksli NBP
 Kredyty pomostowe na realizację przedsięwzięć w ramach programu "SPO-Rolny"


Kredyt inwestycyjny udzielony na okres do 12 miesięcy

stopa redyskonta weksli NBP +1,40 %

Kredyt inwestycyjny udzielony na okres powyżej 1 roku do 3 lat

stopa redyskonta weksli NBP +1,75 %

Kredyt inwestycyjny udzielony na okres powyżej 3 lat

stopa redyskonta weksli NBP +2,10 % Kredyty pomostowe na realizację przedsięwzięć w ramach programu "SAPARD"

Kredyt inwestycyjny   

1,2 stopy redyskonta weksli NBP Inne kredyty komercyjne dla rolnictwa

Udzielane do dnia 30.06.2007 r.

Kredyt inwestycyjny komercyjny

10,00%

Kredyt obrotowy komercyjny na zakup rzecz.śr.do prod.rol.

0,00%Udzielane od dnia 01.07.2007 r.

Kredyt obrotowy komercyjny rachunku kredytowym

WIBOR+marża

Kredyt obrotowy rachunku bieżącym

WIBOR+marża

Kredyt inwestycyjny komercyjny

WIBOR+marża

Kredyt obrotowy komercyjny na zakup rzecz.śr.do prod.rol.

0,00%
PRZEDSIĘBIORCY INDYWIDUALNI Kredyty pomostowe na realizację przedsięwzięć w ramach programu "SPO" Działanie 2.3


Kredyt inwestycyjny                                                           

WIBOR 3M + marżaKredyty komercyjne

Udzielane do 30.06.2007r.

Kredyt inwestycyjny komercyjny z terminem spłaty:
do 5 lat
powyżej 5 lat

10,00%

10,00%


Udzielane od 01.07.2007r.

Kredyt obrotowy komercyjny w rachunku kredytowym z terminem spłaty :
12 miesięcy

WIBOR +marża

Kredyt obrotowy rachunku bieżącym

WIBOR +marża

Kredyt płatniczy

WIBOR +marża

Kredyt inwestycyjny komercyjny z terminem spłaty:
do 5 lat
powyżej 5 lat

WIBOR +marża

WIBOR +marża
KREDYTY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 Kredyty komercyjne


Kredyt na sfinansowanie niedoboru w roku budżetowym w rachunku kredytowym

WIBOR + marża

Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

WIBOR + marża

Kredyt na sfinansowanie niedoboru w roku budżetowym w rachunku bieżącym

WIBOR + marża
KREDYTY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 Kredyty komercyjne


Kredyt inwestycyjny "Wspólny Remont"

WIBOR + marża


Odsetki od należności przeterminowanych liczone są w wysokości 1,5 stopy określonej w umowie kredytowej - nie więcej niż 4-krotność stopy kredytu lombardowego NBP