E-BANKhttps://online.bsgarwolin.com.pl      Wniosek o ustanowienie usługi Internet Banking - do pobrania

  Internetowa Obsługa rachunki - Instrukcja użytkownika klienta indywidualnego

  Internet Banking dla Firm - Instrukcja użytkownika


Internet Banking to dostęp do rachunków bez konieczności przychodzenia do placówek banku , bez kolejek, zbędnych formalności z dowolnie wybranego miejsca przez 24 godziny na dobę.

Dając naszym klientom Internet Banking mamy na uwadze bezpieczeństwo wszystkich operacji, jakie mogą wykonać za pomocą własnego komputera. Wasz czas jest dla nas cenny, dlatego mamy nadzieję, że możliwości, jakie daje Internet w pełni zaspokoją Wasze oczekiwania. Tu zawsze jesteście pierwsi w kolejce.

Internet Banking umożliwia :

  • sprawdzenie stanu rachunku,
  • wykonywanie przelewów,
  • tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,
  • składanie zleceń okresowych,
  • zakładanie lokat terminowych,
  • śledzenie historii operacji,
  • wydruk potwierdzenia wykonania operacji .