E-BANKHome Banking umożliwia klientom posiadającym rachunek bieżący do korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby klienta.

Operacja taka jest możliwa wtedy, gdy komputery znajdujące się w banku i w siedzibie klienta spięte są jakimkolwiek rodzajem sieci.

Najprostszym rozwiązaniem jest wykorzystanie istniejącej sieci telekomunikacyjnej.

Aktualnie w skład świadczonych usług wchodzi:

 • przelewy, w tym składki ZUS i przelewy do Urzędów Skarbowych
 • wyciągi
 • stany rachunków
 • tabela kursów walut
 • informacja tekstowa (poczta między klientem a bankiem, zastrzeżenia czeków, zapotrzebowanie na czeki, zgłoszenie zapotrzebowania na gotówkę itp.).
 • zlecenie polecenia wypłaty za granicę
 • zakładanie lokat
 • biuletyn informacyjny (oprocentowania, prowizje, warunki kredytowe itp.)

Bank wykorzystuje do świadczenie usług w zakresie home banking-u program "Home Banking" wchodzący w skład systemu NOVUM-BANK.

 • Program Home Banking wchodzący w skład systemu NOVUM BANK może pracować na komputerach pracujących z systemem Microsoft Windows (od 9x do VISTA i nowsze). Transmisja może być realizowania za pomocą modemów potrafiących interpretować polecenia Hayesa i pracujące w trybie asynchronicznym lub za pomocą protokołu TCP.

  Do transmisji między klientem a bankiem nie potrzebny jest żaden zewnętrzny program transmisyjny. Program Home Banking ma zaimplementowany własny protokół transmisji danych.

  Program pracuje zgodnie ze standardami szyfrowania DES i RSA.